058-717-0690

ועדת המומחים

מאז הקמתה, תחרות 'המוצר הנבחר של השנה' שאפה להיות מוקפת בועדת מומחים בכדי להבטיח שקיפות בגישה ובמתודולוגיה של החברה.

  • מטרתה של ועדת מומחים זו, היא לבדוק את כשירות המוצר לתחרות על סמך טופס הבקשה, ובמידת הצורך ולבקשת המומחים, באמצעות מדגם/דוגמה.
  • ועדת המומחים בודקת האם המוצר עונה על החוקים והתקנות.
  • ועדת המומחים מעצימה את הלגיטימיות של התחרות.
    המלצות הועדה אינן מחייבות אך הן משמשות כדי לוודא שההגשות עולות בקנה אחד עם התקנות.
  • ועדת המומחים יכולה לשמש גם בתפקיד ייעוץ בקנה מידה רחב יותר, ביחוד בכל הקשור למועמדות של מוצרים שיש בהם סיכון מוניטין.

חברי ועדת המומחים נבחרים מתוך ארגונים מקצועיים, אוניברסיטאות, בתי ספר למנהל עסקים ושיווק וארגונים מתחומי הפרסום והמדיה, עמותות צרכנים, דוברים וכדו'.

המומחים החברים בועדת המומחים של 'מוצר השנה' ישראל אסור להמצא בקונפליקט נאמנויות ביחס למוצרים, חברות או שירותים מהשוק הישראלי המשתתפים בתחרות.

חברי ועדת המומחים לתו 'המוצר הנבחר של השנה' לשנת

חברי הועדה יוכרזו באוגוסט 2020