מוצר השנה 2021: הגשת מועמדות - Voted Product of the Year

מוצר השנה 2021: הגשת מועמדות

טופס הגשת מועמדות מוצר השנה ישראל 2021

 • אנא תארו את המוצר ופרטו ככל האפשר את תכונותיו על פי הסעיפים בשאלון סקר הצרכנים
 • שם המוצר מחיר המוצר  
     
  There are no מוצרים.
 • פירוט קצר ואובייקטיבי (עד 75 מילים) המתאר את המוצר ואת החידושים בו. בפירוט המוצר יש לדון בחדשנותו, בנחיצותו, באיכויותיו ובחוויית השימוש בו. התיאור שיימסר על ידכם יוצג בצמוד למוצר בפני ועדת המומחים של התחרות ובפני המשתמשים במסגרת מחקר השוק.
 • (אפשר לבחור ביותר מאפשרות אחת)
 • מהם המוצרים המתחרים במוצר?
 • ישות משפטית רשומה
 • מורשה חתימה
 • אני הח"מ מצהיר ומאשר כי הכללים והתנאים של תחרות "מוצר השנה, ישראל" לשנת 2021 הוצגו בפני וכי אני מסכים בשם החברה לקבלם ולפעול בהתאם לכללי התחרות ללא כל התנגדות. אני מאשר שאני מורשה ומוסמך להתחייב בשם החברה ומאשר כי המידע הכלול במסמך זה נכון ומגביל את הרישום מטעם למוצר / מגוון. החברה, שצוינה לעיל, מתחייבת שאם המוצר שלעיל נבחר למהדורת 2021 של תחרות מוצר השנה ישראל, יסודרו דמי ההרשמה, סכום דמי המחקר של 8,700.00 ₪ + מע"מ, וכן דמי בדיקת המוצר, על פי התנאים ותחת ההגבלות של מוצר השנה ישראל המצורף בזאת. אם המוצר שצוין לעיל נבחר למוצר המנצח בתחרות מוצר השנה ישראל 2021, תשלם החברה את הסכום המקסימלי ותוספת של 36,000.00 ₪ + מע"מ לתעריף רישיון החובה. כאמור, בהתאם למסלול שנקבע בתנאים וההגבלות של מוצר השנה ישראל. * כן ישולמו כל הסכומים האחרים כפי שסוכמו עם המארגנים לפי מחירון תחרות מוצר השנה 2021 של ישראל, כפי שמופיע בנספח למסמך זה.